top of page

Nasze usługi 

Profesjonalne usługi

 1. Poszukiwanie osób zaginionych: Detektyw może pomóc w odnalezieniu zaginionych krewnych, przyjaciół lub partnerów życiowych, świadcząc usługi poszukiwawcze i dochodzeniowe.

 2. Śledzenie małżonka/partnera: W przypadku podejrzeń o niewierność lub tajemnicze zachowanie, detektyw może przeprowadzić dyskretną obserwację, aby ustalić fakty dotyczące zachowania małżonka lub partnera życiowego.

 3. Badanie tła: Detektyw może przeprowadzić szczegółowe dochodzenie w celu zbadania przeszłości osoby, w tym historii rodzinnej, zatrudnienia, edukacji oraz ewentualnych przeszłości kryminalnej.

 4. Dowody w sprawach rozwodowych: W sytuacji, gdy konieczne są dowody na potrzeby postępowania rozwodowego, detektyw może zbierać niezbędne informacje i dostarczać rzetelne dowody w celu wsparcia klienta w sądzie.

 5. Sprawy alimentacyjne: W przypadku sporów dotyczących płatności alimentów, detektyw może przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia rzeczywistych dochodów i sytuacji finansowej dłużnika.

 6. Monitorowanie zachowań nieletnich: W sytuacji podejrzeń o nieodpowiednie zachowanie nieletnich, detektyw może przeprowadzić monitorowanie ich aktywności, aby ustalić fakty i zapewnić bezpieczeństwo rodziny.

 7. Mediacje rodzinne: Detektyw może działać jako mediator, pomagając rodzinom w rozwiązywaniu konfliktów i sporów, zachowując przy tym obiektywne podejście oraz troszcząc się o dobro wszystkich stron.

 8. Ochrona rodzinna: W przypadku zagrożeń lub niebezpieczeństw dla członków rodziny, detektyw może zapewnić usługi ochrony osobistej lub doradztwo dotyczące środków bezpieczeństwa.

 9. Śledztwo w sprawach kryminalnych: Detektyw może przeprowadzić dochodzenie w sprawach kryminalnych, zbierając dowody, przesłuchując świadków i analizując dokumentację w celu pomocy klientowi w obronie lub dochodzeniu swoich praw.

 10. Poszukiwanie dowodów: Detektyw może pomóc w poszukiwaniu istotnych dowodów, które mogą być kluczowe dla rozwiązania sprawy kryminalnej lub wspomóc klienta w walce w sądzie.

 11. Rekonstrukcja zdarzeń: Na podstawie dostępnych informacji detektyw może przeprowadzić rekonstrukcję zdarzeń, aby zrozumieć, co dokładnie miało miejsce podczas incydentu kryminalnego.

 12. Monitorowanie podejrzanych: Detektyw może przeprowadzić dyskretną obserwację podejrzanych osób w celu uzyskania informacji na temat ich działalności i ruchów, co może być przydatne w dochodzeniu lub obronie klienta.

 13. Badanie tła: Przeprowadzenie dochodzenia w sprawie tła podejrzanych osób, w tym ich przeszłości kryminalnej, relacji z innymi osobami oraz ich ogólnej reputacji.

 14. Dochodzenie w sprawach oszustw: W przypadku podejrzeń o oszustwa, detektyw może pomóc w zebraniu dowodów na działania nieuczciwych osób lub firm.

 15. Współpraca z prawnikami: Detektyw może współpracować z prawnikami klienta, dostarczając im niezbędne informacje i dowody w celu wsparcia procesu prawno-karnego.

 16. Pomoc w odzyskiwaniu skradzionych dóbr: Detektyw może pomóc w odzyskaniu skradzionych lub utraconych dóbr poprzez przeprowadzenie dochodzenia i lokalizację zaginionych przedmiotów.

 17. Detektyw specjalizujący się w sprawach karnej w Krakowie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dbając o prywatność i interesy klienta oraz stosując najwyższe standardy profesjonalizmu i dyskrecji.

 18. Śledzenie nieuczciwej konkurencji: Detektyw może pomóc firmom w identyfikacji i ściganiu przypadków nieuczciwej konkurencji, takich jak kradzież własności intelektualnej, naruszenie tajemnicy handlowej czy nielegalne praktyki marketingowe.

 19. Śledztwo w sprawach finansowych: Przeprowadzanie dochodzeń dotyczących nadużyć finansowych, w tym oszustw, malwersacji, prania brudnych pieniędzy oraz defraudacji majątku.

 20. Badanie tła przedsiębiorstw i partnerów biznesowych: Detektyw może przeprowadzić dochodzenie w sprawie tła firm, ich właścicieli, partnerów biznesowych czy też potencjalnych inwestorów, aby dostarczyć klientom niezbędne informacje przed podjęciem ważnych decyzji biznesowych.

 21. Zbieranie dowodów w sprawach korupcji: Pomoc w identyfikacji, dokumentowaniu i ściganiu przypadków korupcji w firmach oraz instytucjach publicznych.

 22. Monitorowanie pracowników: Przeprowadzanie kontroli pracowniczej w celu wykrycia nadużyć, kradzieży, czy nielegalnej działalności na szkodę firmy.

 23. Dochodzenie w sprawach cyberprzestępczości: Współpraca z klientami w celu wykrycia i ścigania przestępstw związanych z cyberprzestępczością, w tym kradzieży danych, hakerskich ataków czy oszustw internetowych.

 24. Pomoc w sporach sądowych: Dostarczanie niezbędnych informacji i dowodów w sprawach sądowych związanych z działalnością gospodarczą, w tym sporach o umowy handlowe, nieuczciwe praktyki biznesowe czy naruszenie praw własności intelektualnej.

Nuestros servicios

bottom of page